Öğrenme Güçlüğü Birimi
Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır. Çocuklarda daha sık gözlemlenmesiyle birlikte öğrenme güçlüğüne yetişkinlerde de rastlanmaktadır. Kişinin öğrenme güçlüğüne sahip olup olmadığı bazı durumlarda fark edilmeyebilir ve kişi bununla hayatını sürdürebilir.

 

Öğrenme Güçlüğü Belirtileri

Okul öncesi dönem belirtileri: 

·          Konuşmaya başlamasında önemli ölçüde gecikme, 

·          Kelimeleri telaffuz etmede ve yeni kelimeleri öğrenmede zorluk ya da yavaşlık, 

·          Motor hareketlerin gelişmesinde yavaşlık (Örn; ayakkabı bağlanmak ya da düğme iliklemede güçlük, sakarlık)

 

İlköğretim dönemi belirtileri: 

·          Okuma yazmayı ve sayıları öğrenmede zorluk, 

·          Matematik işaretlerini karıştırma (Örn; "x" yerine "+"), 

·          Kelimeleri tersten okuma (Örn; "ev" yerine "ve"), 

·          Yüksek sesle okumayı ve yazı yazmayı reddetme, 

·          Saati öğrenmede zorluk, 

·          Yön kavramlarını ayırt edememe (sağ-sol, kuzey-güney), 

·          Yeni becerileri öğrenmede yavaşlık, 

·          Arkadaşlık kurmada zorluk, 

·          Ev ödevlerini unutma, 

·          Nasıl çalışması gerektiğini bilememe, 

·          Mimik ve beden hareketlerini anlamada güçlük çekme. 

·          Öğrenme güçlüğü çeken her çocuk farklıdır ve birbiriyle aynı özellikleri taşımaz. Bu nedenle, özelliklerin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulur.

Öğrenme Güçlüğü Neden Olur?

Öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklılar ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bu farklılıklar doğuştan gelir ve kalıtımsaldır. Anne - babada benzer bir öykü varsa ya da kardeşlerden bir tanesinde öğrenme güçlüğüne rastlandıysa diğer çocukta da görülme ihtimali artmaktadır. Bazı durumlarda, doğum öncesi ya da sonrasında yaşanan bir sorun da (hamilelik sırasında alkol kullanımı, oksijen azlığı, prematüre ya da düşük kiloda doğum gibi) öğrenme güçlüğüne etken olabilmektedir. Ekonomik zorluklar, çevresel faktörler ya da kültürel farklılıkların öğrenme güçlüğüne neden olmadığı unutulmamalıdır.

Öğrenme Güçlüğü Tanısı

Bir uzman tarafından çocuğun doğum öyküsü, gelişimsel özellikleri, okul performansı ve ailenin sosyo-kültürel özellikleri göz önünde bulundurularak klinik değerlendirme yapılır. Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve tanı koyma ölçütlerinin belirlenmesi için bir kaynak olan DSM 5'te Özgül Öğrenme Bozukluğu adı altında bulunur. Tanı kriterlerine göre, aşağıdaki belirtilerden en az birinin varlığı ile belirli, öğrenme ve okul becerilerini kullanma güçlüklerinin gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına rağmen en az 6 aydır sürüyor olması gerekmektedir; 

·          Sözcük okumanın yanlış ya da çok yavaş ve çaba gerektiriyor olması, 

·          Okunanın anlamını anlama güçlüğü, 

·          Harf harf söyleme ve yazma güçlüğü, 

·          Yazılı anlatım güçlükleri, 

·          Sayı algısı, sayı gerçekleri veya da hesaplama güçlükleri, 

·          Sayısal akıl yürütme güçlükleri.

Özgül Öğrenme Güçlüğü; okuma bozukluğu ile giden (disleksi), matematik bozukluğu ile giden (diskalkuli) ve yazılı anlatım bozukluğu ile giden (disgrafi) olarak üç alt tipe ayrılır. Alt tipler birlikte ya da ayrı ayrı görülebilir.

Öğrenme Güçlüğü Tedavisi Nasıldır?

Tedaviye başlarken ilk adım psiko-eğitimdir. Aileye, öğretmenlere ve çocuğa yapılan eğitsel terapi, durumun anlamlandırılması ve nasıl bir yol izleneceğinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sonraki süreç için evde ve okulda eş zamanlı devam edecek bir özel eğitim ve müdahale programı hazırlanmalıdır.

Uygulanan Testler

Card image
Disleksi Testi
Akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür.

Bu Birime Ait Sertifikalarımız

Sesli Okuma Becerisi ve Okuduğunu Anlama Testi - II
Uygulamacı Sertifikası
1. Uluslararası katılımlı Özgül Öğrenme Güçlüğü Kongresi
Katılımcı Belgesi
Uzman Disleksi Müdahale Programı
Eğitici Eğitimi
Türkçe PREP (Pass Reading Enhancement Program)
Uygulayıcı Sertifikası
Erken Okur Yazarlık Testi
Uygulayıcı Test Eğitimi
Çalışma Belleği Ölçeği
Uygulayıcı Sertifikası

Görevli Öğretmenlerimiz