Ölçme ve Değerlendirme
Uygulanan Testler

ZEKA TESTLERİ

-        WISC – IV (WECHSLER ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA ÖLÇEĞİ -IV )

 

DİSLEKSİ VE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TESLERİ

-         EROT (erken okuryazarlık testi)

-         ÇALIŞMA BELLEĞİ ÖLÇEĞİ

-         HIZLI İSİMLENDİRME TESTİ

-         SOBAT

 

GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ

-         AGTE ( ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)

-         PEABODY ( RESİM ADLANDIRMA TESTİ)

-         DENVER -II GELİŞİMSEL TARAMA ENVANTERİ

-         GOODENOUGH HARRİS – BİR İNSAN ÇİZ 

 

NÖROLOJİK DEĞERLENDİRME TESTLERİ

-         BENDER GESTALT TESTİ